FreMEn contra COVID

Jsme tým vědců z FEL ČVUT zabývající se poměrně novou oblastí vědy – chronorobotikou. Vyvinuli jsme technologii, která má zásadní potenciál pomoci občanům České republiky v době, kdy naše společnost stále čelí epidemii COVIDu-19. Skrze přísně anonymní sběr dat vytváříme užitečnou časoprostorovou mapu o koncentraci lidí na místech po celé ČR. Každý s námi může spolupracovat, stát se naším FreMEn Explorerem a přispět k omezení šíření epidemie. Jeho poznatky o vytíženosti míst v čase jsou k dispozici všem ve formě webové stránky kdynakoupit.cz, která je svým uživatelům schopna poradit, kdy se mají vydat na nákupy, případně na jiná veřejná místa, aby potkali co nejméně lidí.

STOP koncentraci!

Nejúčinnější prevencí proti šíření nebezpečného viru je zabránit koncentraci osob a kontaktu mezi více lidmi v jednom místě. Náš projekt je zaměřen právě tímto směrem.

Hygiena 4.0

Naším projektem se hlásíme ke konceptu, který je možné nazvat “hygiena 4.0”. Vychází z předpokladu, že v dnešní globální společnosti dochází k rychlému šíření epidemií, které ale nemůžeme řešit zastaralými způsoby, jako je oplocování zasažených oblastí (úplná karanténa) nebo striktní lockdowny. Problém se snažíme řešit inovativně a s respektem k soukromí uživatelů. Proto podklady pro náš předpovědní web kdynakoupit.cz vychází z ručního sběru anonymních dat realizovaného prostřednictvím aplikace FreMEn Explorer. Není to sběr ideální, hlavně co se týče objemu, ale podle našich kritérií má nejméně negativ.

Věříme, že by pro uživatele neměl být problém na tři kliknutí zadat do aplikace FreMEn Explorer, kolik lidí stojí ve frontě na pokladnu nebo se pohybuje v prostorách obchodu. Podobně, jako během epidemie dbáte o hygienu správným mytím rukou, můžete v rámci hygieny 4.0 posílat aktuální data, abyste pak na základě doporučení webu kdynakoupit.cz, mohli snížit potenciální riziko nákazy pro sebe i pro druhé. Frekvence údajů navíc za běžných podmínek nehraje takovou roli, protože se dynamika chování společnosti odvíjí od místních zvyklostí, které promítáme do našeho modelu.

Bez šmírování

Oproti jiným projektům kontroly obyvatel dbáme striktně na anonymitu veškerých dat. Principiálně odmítáme nástroje, které jednotlivce sledují a deanonymizují a jsou tak spíš z říše temných vizí naší možné budoucnosti. Podobné kroky mohou totiž vést až ke stigmatizaci a pronásledování občanů.

FreMEn

Naše metoda je vystavěna na bázi umělé inteligence FreMEn = Frequency Map Enhancement, která se využívá např. v dlouhodobém nasazení robotů v prostředí, které se proměňuje vlivem lidského chování. Cílem využití této umělé inteligence je zajistit co nejméně invazivní začlenění robotů do prostředí, kde se pravidelně vyskytují lidé (např. v kanceláři, v nemocnici apod.). Tuto metodu lze aplikovat i za hranicemi robotiky. FreMEn je schopen se učit, pochopit a vyhodnotit, v jakých hodinách a na jakých místech dochází ke koncentraci lidí, a tedy v našem případě i potenciálních přenašečů viru. Skrze webové stránky kdynakoupit.cz bude veřejnost informovat, jakým lokalitám je vhodné se v dané chvíli vyhnout a kde není riziko tak velké.

Síť zodpovědnosti – FreMEn Explorer

K tomu, aby se náš projekt úspěšně rozvíjel a byl univerzálně využitelný, potřebujeme velké množství dobrovolníků, kteří nám budou ochotni zasílat data o koncentraci lidí v určitém konkrétním místě v konkrétním okamžiku. Jen tak dokážeme FreMEnovi poskytnout dostatečné množství informací k vytvoření souvislé časoprostorové mapy, která bude, jak věříme, užitečná nám všem. Pomozte nám vytvořit Síť odpovědnosti. Staňte se její součástí! Staňte se našimi FreMEn Explorery! Můžete tím nejen pomoci zabránit šíření nebezpečné epidemie, ale také se podílet na vývoji moderní technologie, která je vyvázána z vlivu korporací a soukromého kapitálu a je zaštítěna vědci z přední výzkumné instituce a řadou zahraničních partnerů. Z této vytvořené sítě zodpovědnosti může ve výsledku profitovat každý – prostřednictvím webové stránky kdynakoupit.cz.

Nouzový stav!

Budeme šťastní, když se s námi rozhodnete spolupracovat. Musíme ovšem připomenout, že od nikoho neočekáváme zběsilou honičku za sběrem dat, která by byla v rozporu se smyslem vládou vyhlášených protiepidemických opatření. Data je vhodné sbírat a zasílat pouze v rámci nezbytného pohybu v prostoru, bez kterého se naše životy ani za této mimořádné situace neobejdou.

Kontakt

Richard Juan Rozkovec: richard.juan.rozkovec@aic.fel.cvut.cz