DARPA 2020Druhé kolo soutěže Subternean Challange (SubT) bylo organizováno ve zbytcích nedostavěné atomové elektrárny poblíž Seattlu. V tomto kole bylo třeba opět využít naší platformy a znalostí k nalezení dalších předmětů. Tentokrát bylo nutné hledat i ventilační šachty a místnosti s únikem plynu, který byl reprezentován CO2. Dalšími komplikacemi oproti původní soutěži byla například nutná jízda po schodech a změny pater, ale také úkoly jako integrace více robotů. Prostor jako takový se více větvil a tudíž bylo nutné jeho pečlivější prohledávání nejen do hloubky ale i do šířky. Umístění v celkové tabulce se nezměnilo (pořadí jendotlivých týmů zůstalo stejné), ovšem rozdíl ve finálních bodech jednotlivých týmů byl menší. Náš tým CTU-CRAS-NORLAB obdržel 10 bodů, druzí byli Explorer s bodovým ziskem 11 bodů a první místo zaujali CoSTAR s 16 body. Opět jsme skončili jako nejlepší "self funded" tým, další byl tým Coordinated Robotics, který obdržel 4 body.

MBZIRC 2020Společně s kolegy z laboratoře multirobotických sýstémů katedry kybernetiky a s kolegy z amerických univerzit NYU a UPENN se vědci z naší laboratoře zúčastnili nejprestižnější mezinárodní robotické soutěže MBZIRC 2020. V těžké konkurenci týmů z celého světa jsme dokázali, že patříme k nejlepším v oboru. Soutěžilo se ve třech disciplínách - odchyt balónku, stavění zdi a hašení budovy. V disciplíně na autonomní stavbu zdi jsme získali zlato, v odchytu balónků stříbro a nejvýznamnější bylo naše vítězství v hlavní disciplíně, která kombinovala všechny tří výše zmíněné.

DARPA 2019Skupina našich vědců se zúčastnila soutěže Subternean Challange (SubT) pořádanou americkou výzkumnou agenturou DARPA. V prvním kole této soutěže bylo úkolem prohledat rozsáhlý uhelný důl jen za pomoci robotů. Cílem bylo najít několik předmětů, např. telefony, hasicí přístroje, nářadí nebo figuríny reprezentující přeživší po katastrofě. Po jejich nalezení bylo třeba nahlásit jejich pozici s přesností na 5 metrů. Vzhledem k tomu že celý systém mohl ovládat pouze jeden člověk, mezi hlavní problémy které jsme museli vyřešit patřila omezená komunikace, lokalizace robota, autonomní navigace a prohledávání a identifikace objektů. Umístili jsme se celkově na třetím místě s 10 body, hned po takových kapacitách jako je NASA (JPL), MIT, Caltech a KAIST (tým CoSTAR, 11 bodů) a po celkově nejlepším týmu, který v těchto dolech jezdil již několik let (tým Explorer, 25 bodů). Ovšem podstatné bylo, že jsme byli nejlepší z tzv. "self funded" týmů které si celou účast na soutěži platily samy. Jako druhý "self funded" tým, který byl celkově 7., se umístilo NCTU se 2 body.

MBZIRC 2017