FAQ

V současnosti jsme limitování schvalovacím procesem pro aplikace na App Store, kdy tento proces trvá několik dní. O dostupnosti pro iOS budeme informovat na našem Facebooku.

Projekt byl založen po té, co jsme vyjednávali s technologickými firmami o možnosti nasadit umělou inteligenci v boji proti koronaviru. Nebyli jsme vůbec schopni prosadit systémy postavené na anonymních datech - s tím jsme se rozloučili a krátce na to jsme zjistili, že příslušné firmy dostaly státní dotaci na své technologické řešení.

Na projektu od začátku pracují pouze dobrovolníci, a to 16-18 hodin denně. Ačkoli se jedná o politicky i národnostně velmi různorodou skupinu, všichni si vzali za své, že musíme nabídnout alternativní řešení. Nejprve jsme oslovili odborníky v oblasti virologie, epidemiologie a adiktologie, abychom s nimi konzultovali možnosti nasazení umělé inteligence. Ti byli zprvu skeptičtí a vyjadřovali své obavy, že pokud nebude celý systém přísně anonymní, dojde ke stigmatizaci, lynčování a následného šíření nemoci v důsledku skrývání se nakažených osob. Právníci se zase vyjadřovali v tom duchu, že není možné lidem zakázat pohyb venku a očekávat, že to bude dodržováno bez zavedení tvrdých represivních opatření. Ta však opět vedou k vytváření “šedé zóny” a následnému šíření epidemie lidmi vyloučenými ze společnosti.

Na základě těchto konzultací jsme začali stavět celý náš systém. Postupně se k nám přidávali další lidé, nejčastěji technici z různých univerzit a umělci, kteří v této práci spatřovali smysl.

Vzhledem ke stávajícím opatřením omezujícím pohyb obyvatel nemůžeme využít jakákoli data nasbíraná v době běžného chodu společnosti. Naše experimenty prokázaly, že dosavadní data jsou pro dnešní situaci zcela nepoužitelná.

Kontaktovali jsme obchodní řetězce, ale ty považují informace o počtu svých zákazníků za obchodní tajemství. Na individuální bázi s námi začaly kooperovat vietnamské obchody. Jednat se zástupci velkých korporací je poměrně dost obtížné kvůli pomalé odezvě.

My bychom byli rádi, kdyby si lidé uvědomili, že to řešení je triviální. Stačí poslat jedno číslo, když se nudíte ve frontě, a můžete mít autonomní systém. Své nezbytné pochůzky si pak naplánujete podobně, jakobyste se podívali na předpověď počasí.

Je nutné vytvořit databázi aktuálních údajů. Na lokální úrovni, tedy například pro jeden obchod, stačí desítky údajů za den. Celý experiment je nastaven tak, že každý FreMEn Explorer zašle údaje ve chvíli, kdy se fyzicky vyskytuje na místě, kde se sdružují lidé (obchody, lékárny, apod.). V žádném případě uživatelé nesmí navštěvovat příslušná místa s cílem “dodat lepší data’ - jednalo by se o chování v rozporu s rozhodnutím vlády a systému nelze tímto způsobem prospět - FreMEn se musí naučit přirozené zvyky lidí odvozené od jejich potřeb.

Ruční sběr dat má svá statistická pozitiva i negativa. My se nezaměřujeme na “získání ideálních dat”, ale na vytvoření konceptu, kterému by se dalo říkat “hygiena 4.0”. Tento koncept vychází z předpokladu, že chceme žít v moderní společnosti, kde lidé cestují a potkávají se s přáteli z celého světa. V takové společnosti samozřejmě dochází k rychlému šíření epidemií. Tyto však přece nechceme řešit středověkými způsoby, tedy stavbou koncentračních táborů a oplocováním zasažených oblastí.

Lidé musí využít moderních výdobytků! Své mobilní telefony téměř nepustí z ruky, neměl by pro ně tedy být problém poslat zprávu, kolik lidí je zdržuje ve frontě u pokladny. Lze to přirovnat k mytí rukou - během epidemie je nutné klást důraz na hygienu, t.j., často posílat aktuální data. Za běžných podmínek pak frekvence údajů nehraje takovou roli, protože se dynamika chování společnosti odvíjí od místních zvyklostí.

Nemyslíme si, že je nutné přesvědčovat lidi, že je “znásilňování jejich datové osobnosti” něco negativního. My tady vidíme masivní kampaň na “úspěchy” opatření v zemi, kde existují koncentrační tábory a policie má pravomoc zavřít každého, kdo je spatřen na kameře aniž má zapnutou sledovací aplikaci na svém mobilu.

Jsme hluboce přesvědčeni, že by evropská společnost měla využít technologie způsobem odpovídajícím místním zvyklostem a hodnotám. Lidé jsou samozřejmě ze strachu ochotni podstoupit jakoukoli oběť. My ale nabízíme alternativu pro moderní rozvinutou společnost ctící lidská práva a založenou na osobní zodpovědnosti jednotlivců. Věříme, že jakmile česká, potažmo evropská společnost zjistí, že lze moderní technologii použít v souladu s naším společenským řádem, nebude potřeba nikoho přesvědčovat. V této chvíli však čelíme hybridní válce, která se nás snaží přesvědčit, že demokracie je slabá a že se jí musíme v krizových situacích vzdát.

K anonymitě systémů, které nabízí technologičtí giganti, bychom se neradi vyjadřovali, protože technicky je možné "vše" - jde však o to, jak snadné je příslušná data zneužít.

Anonymita dat je zaručena způsobem jejich sběru. FreMEn Explorer nám zašle pozici, čas, typ místa, na kterém se nachází (obchod, park, lékárna) a počet lidí, které vidí ve své blízkosti. Očekává se navíc, že každý FreMEn Explorer pošle data, kdy on sám chce, a to jednou, možná dvakrát denně. FreMEn následně zpracuje časoprostorové vztahy jednotlivých měření a vytvoří předpověď výskytu lidí v daných místech.

Mluvit o “úrovni” anonymity nemá smysl, protože sbíraná data se netýkají jednotlivců, ale jen hodnot měřené veličiny, v tomto případě počtu lidí v okolí FreMEn Explorera. O míře anonymity dat je možné mluvit v případě, že jsou odesílaná data opatřena nějakým druhem podpisu. Je pak samozřejmé, že tento podpis lze snadno propojit s jinými podpisy stejné osoby. Stalo se nejapným zvykem, že člověk, který si chce nainstalovat třeba kalkulačku, musí souhlasit se zpracováním osobních údajů. Náš systém je vystavěn pro tvorbu modelů ze senzorických dat robotů. Osobní údaje tedy nevyžaduje a my považujeme za zvrácené ukládat si data, která nepotřebujeme, jen proto, že můžeme.

Tvorba časoprostorových zobecnění dat je možná, nikoli však obecně prospěšná. Lidé si například vybírají obchody dle osobních preferencí, a tudíž se fyzicky vedle sebe mohou vyskytovat provozovny se zcela rozdílnými charakteristikami. My nevíme, kde se nachází všechna místa, která mají pro lidi význam. Bude tedy možné modelovat pouze ta místa, kde lidé aplikaci použijí. Je proto nutné, aby se lidé aktivně zapojili do sběru dat a touto jednoduchou činností aktivizovali svůj potenciál čelit přírodní katastrofě s pomocí moderních technologií.