Laboratoř chronorobotiky je výzkumná skupina na Katedře počítačů Fakulty Elektrotechnické pod Českým vysokým učením technickým. Cílem naší laboratoře je vývoj robotických technologií vedoucích k možnosti dlouhodobého nasazení mobilních autonomních robotů v prostředí obývaném reálnými lidmi. Hlavní důraz výzkumu je kladen na pohodlí lidí využívající nové robotické technologie, které nesmí působit v lidském prostředí rušivě. V našem pojetí jsou lidé na prvním místě a roboti jsou pouze stroje, které mají neinvazivním způsobem lidem pomáhat. Považujeme za nepřípustné, aby byl užitek z robotů vyvažován nepohodlím uživatelů.